Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Blog / Knowledge base

Aktualizace: 13. listopad 2020

Akce setval – změna hodnot ve formulářích Mailocatoru

Pro dynamické změny výchozí hodnoty v pop-upech lze použít akci setval

Pokud potřebujete předvyplnit jakékoli pole v Mailocatoru na základě libovolných procesů na stránce, můžete tak učinit velice snadno pomocí akce setval.

Co je možné nastavit?
Předvyplnit e-mailovou adresu, jméno nebo jakékoli textové pole,
změnit hodnoty hidden inputů,
zaškrtnout libovolný checkbox,
zaškrtnout některý z inputů typu radio.Příklady nastavení hodnot ve formuláři:


Změna nebo přednastavení e-mailové adresy:
mailocator.action.do("setval:email,john.doe@email.tld");

Zaškrtnutí checkboxu chkbox1 :
mailocator.action.do("setval:chkbox1");

Označení radia gender s hodnotou female:
mailocator.action.do("setval:gender,female");
Zobrazení informace již přihlášenímu odběrateli


Pokud znáte před načtěním strránky e-mail uživatele, můžete jej informovat, že je již přihlášený k odběru a nabídnout mu alternativní obsah nebo předvyplnit pole pro zadání e-mailové adresy:

var mlctrCallback = function(){
   mailocator.action.do('setval:email,john.doe@email.tld');
};


Zavolat akci setval můžete kdykoliv, ale vždy před spuštěním kamapně.

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

SOUVISEJÍCÍ

Návod na vlastní design pro kolo štěstí

Postup pro vytvoření kola štěstí s vlastním HTML a CSS kódem

Jak na Thank you page v Mailocatoru?

Podívejte se jak lépe přivést své budoucí zákazníky zpátky na svůj web pod dokončení ověřovacího procesu.

Kolo štěstí

Oblíbeným gamifikačním prvkem je kolo štěstí, ve kterém je uživateli nabídnutá odměna za poskytnutí údajů nebo přihlášení odběru k newsletterů.

Označení konverze kampaně pomocí akcí

Kde nedochází k automatickému označení kampaně jako konvertované (např. přihlášení k newsletteru), je možné konverzi přidat pomocí akce a lépe tak vyhodnotit úspěšnost kampaně.

Laboratoř pro testování scénářů

Snadná cesta, jak si ověřit funkčnost scénáře v Mailocatoru je spustit laboratoř, kde vidíte celý průběh zpracování v čase včetně vyhodnocení podmínek a akcí uživatele

Vypnutí a zapnutí Mailocatoru parametrem v URL

Pokud potřebujete načas omezit kampaně a není k dispozici UTM parametr, můžete použít interní parametr Mailocatoru

Stojíte na začátku?

Individuální poradenství

Nevíte, jak zlepšit výsledky vašich kampaní, anebo máte pochybnosti o efektivitě vaší práce? Rádi vám poradíme přímo s vašimi daty a ve vašich kampaních.

Vyberte si, s čím chcete poradit, která data vašich kampaní zlepšit a které novinky vás zajímají.

Zeptejte se...

Školení

Vyberte si z nabídky našich školení, nejsou omezená platformou, mohou být pojatá obecně ale i přesně zacílená na vaše potřeby. Místo školení nerozhoduje.

- obecné školení
- školení na míru
- on-line školení

Nabídka školení

Technická podpora

Pracovníci naší technické podpory jsou vám ochotni kdykoli poradit s vašimi dotazy. Ať již se týkají vlastního nastavení nebo jeho kontroly.

Jsme vám k dispozici on-line - e-mail, instant messaging - i prostřednictvím telefonu.