Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Blog / Knowledge base

Aktualizace: 13. listopad 2020

Akce setval – změna hodnot ve formulářích Mailocatoru

Pro dynamické změny výchozí hodnoty v pop-upech lze použít akci setval

Pokud potřebujete předvyplnit jakékoli pole v Mailocatoru na základě libovolných procesů na stránce, můžete tak učinit velice snadno pomocí akce setval.

Co je možné nastavit?
Předvyplnit e-mailovou adresu, jméno nebo jakékoli textové pole,
změnit hodnoty hidden inputů,
zaškrtnout libovolný checkbox,
zaškrtnout některý z inputů typu radio.Příklady nastavení hodnot ve formuláři:


Změna nebo přednastavení e-mailové adresy:
mailocator.action.do("setval:email,john.doe@email.tld");

Zaškrtnutí checkboxu chkbox1 :
mailocator.action.do("setval:chkbox1");

Označení radia gender s hodnotou female:
mailocator.action.do("setval:gender,female");
Zobrazení informace již přihlášenímu odběrateli


Pokud znáte před načtěním strránky e-mail uživatele, můžete jej informovat, že je již přihlášený k odběru a nabídnout mu alternativní obsah nebo předvyplnit pole pro zadání e-mailové adresy:

var mlctrCallback = function(){
   mailocator.action.do('setval:email,john.doe@email.tld');
};


Zavolat akci setval můžete kdykoliv, ale vždy před spuštěním kamapně.

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

SOUVISEJÍCÍ

Tagy pro nahrazení obsahu

Propisování libovolných polí do obsahu kampaní, včetně ovlivnění jmen CSS tříd, lze v Mailocatoru udělat několika způsoby.

Akce setval – změna hodnot ve formulářích Mailocatoru

Pro dynamické změny výchozí hodnoty v pop-upech lze použít akci setval

Automatické opravy překlepů v e-mailových adresách

Mailocator dokáže na základě strojového učení opravit řadu běžných překlepů v e-mailové adrese a upozornit na ně uživatele.

Změny v importu slevových kódů od 1. 12. 2020

Pokud používáte v Mailocatoru slevové kódy, prosím, věnujte pozornost následující informaci

E-mailing: Fénix, který povstal z popela

Pokud byste se v roce 2009 zeptali marketingových specialistů na budoucnost e-mailingu, nepochybně by řada odpovědí předvídala ústup ze slávy a nevalnou perspektivu.

Losování náhodného slevového kódu

Potřebujete losovat náhodnou výhru anebo kód ke gamifikačnímu pop-upu? Mailocator umožňuje jednoduše nastavit pravděpodobnost na setinu procenta, náhodně vybrat výhru a doručit ji do e-mailového nástroje.

Stojíte na začátku?

Individuální poradenství

Nevíte, jak zlepšit výsledky vašich kampaní, anebo máte pochybnosti o efektivitě vaší práce? Rádi vám poradíme přímo s vašimi daty a ve vašich kampaních.

Vyberte si, s čím chcete poradit, která data vašich kampaní zlepšit a které novinky vás zajímají.

Zeptejte se...

Školení

Vyberte si z nabídky našich školení, nejsou omezená platformou, mohou být pojatá obecně ale i přesně zacílená na vaše potřeby. Místo školení nerozhoduje.

- obecné školení
- školení na míru
- on-line školení

Nabídka školení

Technická podpora

Pracovníci naší technické podpory jsou vám ochotni kdykoli poradit s vašimi dotazy. Ať již se týkají vlastního nastavení nebo jeho kontroly.

Jsme vám k dispozici on-line - e-mail, instant messaging - i prostřednictvím telefonu.