Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Blog / Knowledge base

Aktualizace: 15. duben 2021

Mailocator Events

Pomocí událostí můžete chytře řídit sled kampaní v celém workflow scénáře a zobrazovat mnohem relevantnější a přesně cílený obsah v reálném čase.

Co jsou eventy?

Eventy jsou identifikátory událostí, které popisují chování uživatele - například hodnotu košíku nebo jakýkoli stav uživatele během obchodního procesu.

Události je možné vytvářet, přiřazovat k nim hodnoty, tyto hodnoty měnit nebo události odstranit.

Na základě existence nebo hodnot událostí či jejich kombinací můžete:
spouštět nebo naopak blokovat jakékoli kampaně
vypínat kampaně
vytvářet nové události
mazat již neplatné události

Díky Eventům například můžete spustit kampaň ve chvíli, kdy hodnota zboží v košíku je vyšší než vámi stanovený limit (ukážeme si níže).


Správa eventů

Eventy můžete spravovat jednoduchým voláním JavaScriptu, a to buď přímo ve svých stránkách nebo například pomocí GTM (Google Tag Manager) například po změně hodnot v dataLayeru.

Vytvoření eventu

Vytvoření eventu bez definované hodnoty přiřadí eventu automaticky logickou hodnotu true:
mailocator.event.push('event_name')

Vytvoření eventu s definovanou hodnotou:
mailocator.event.push('total_price:5')

Update eventu

Změní hodnotu, pokud existuje, nebo nastaví nový event s požadovanou hodnotou
mailocator.event.push('total_price:99')

Zvýšení hodnoty eventu o 1, pokud je stávající hodnota číslo:
mailocator.event.push('items-count:+')

Sníží hodnotu eventu o 1, pokud je stávající hodnota číslo:
mailocator.event.push('items-count:-')

Odstranění eventu

mailocator.event.pull('event_name')

Vrácení hodnoty eventu

mailocator.event.get('event_name')

Například:
console.log( mailocator.event.get('total_price') )
vrátí
> 99

Vypsání všech eventů a jejich hodnot na konzoli prohlížeče

mailocator.event.all()

Odstranění všech eventů

mailocator.event.clear()
Případová studie:

Spuštění kampaně na základě obsahu a hodnoty košíku

Spuštění kampaně, pokud uživatel má v košíku alespoň dvě položky v celkové hodnotě přesahující 99 EUR

Přejděte do Scénářů
Klikněte u požadované kampaně na tlačítko Nastavení
Nastavte Spuštění kampaně pomocí eventů
Pozor, všechna ostatní nastavení (například omezení denní doby nebo lokality) budou na kampaň aplikována nezávisle na eventechKlikněte u požadované kampaně na tlačítko Správa událostí
Nastavte požadované parametry pro spouštění kampaně


V tomto případě jsme nastavili event total-priceitems-count na požadované hodnoty s podmínkou, která musí být splněná pro spuštění kampaněTakto nastavená kampaň bude spuštěna okamžitě ve chvíli, kdy dojde k nastavení potřebných eventů:

mailocator.event.push('total_price:100') nastaví celkovou cenu v košíku
mailocator.event.push('items_count:1') nastaví první položku
mailocator.event.push('items_count:+') zvýší počet položek o jednu

Protože je splněna podmínka pro total_price (musí být vyšší než 99) a současně items_count se rovná 2, dojde ke spuštění kampaně.
Vytvoření nové události na základě splněných podmínek z předcházejících událostí


V Mailocatoru tak můžete vytvářet nové události, které vám pomohou chytře řídit sled kampaní v celém workflow scénáře. Uživatel tak dostane mnohem relevantnější a přesně cílený obsah.

Jaké jsou nejčastěji modely cílení na základě událostí?

doporučení produktů v nákupním procesu
zobrazení marketingových motivátorů v nákupním procesu v závislosti na hodnotě a/nebo obsahu košíku
zobrazení produktů s ohledem na historii uživatele
nabídka doposud nepřečteného obsahu v souvislosti s aktuálním obsahem
obohacení získaného kontaktu
Příklad nastavení podmínky podle splněné události:


Následující jednoduchá konfigurace zajistí, že po splnění podmínky, kdy hodnota přesáhne určitou hodnotu (99), označíme uživatele jako hodnotného a dojde tak k vytvoření nové události - valuable_user.

Tuto událost můžeme následně použít pro spuštění kampaní (výhody, doprava zdarma...) určené takto označeným zákazníkům.


Testování událostí v Laboratoři

V Laboratoři nyní najdete nový dialog pro dynamickou správu událostí.

Můžete tak snadno simulovat stavy událostí a detailně prověřit workflow scénáře.

ve Scénáři spusťte Laboratoř
vlevo dole klikněte na ikonu Events a získáte aktuální seznam právě používaných událostí
nyní můžete nastavit události do požadované konfigurace pro spuštění kampaněPOMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

SOUVISEJÍCÍ

Spuštění kampaně po najetí kurzorem nebo dotykem na konkrétní místo ve stránce

Označte místo, které spustí kampaň ve chvíli, kdy na něj uživatel umístí kurzor nebo se jej dotkne na dotykovém zařízení

Rozesílejte e-maily profesionálně: s přesným trackingem a segmentací

Špičkový e-mailingový nástroj nabízí maximální doručitelnost, přesnou segmentaci a vysokou míru automatizace.

Zkopírování dárkového kódu do clipboardu

Propisování libovolných polí do obsahu kampaní, včetně ovlivnění jmen CSS tříd, lze v Mailocatoru udělat několika způsoby.

Mailocator Events

Pomocí událostí můžete chytře řídit sled kampaní v celém workflow scénáře a zobrazovat mnohem relevantnější a přesně cílený obsah v reálném čase.

Notifikace

Nastavení zobrazení notifikací ve vašich stránkách pomocí Mailocatoru

Zpracování formuláře (kampaně) vložené do stránky

Jak na odeslání dat z formuláře umístěného ve vašich stránkách do Mailocatoru?

Stojíte na začátku?

Individuální poradenství

Nevíte, jak zlepšit výsledky vašich kampaní, anebo máte pochybnosti o efektivitě vaší práce? Rádi vám poradíme přímo s vašimi daty a ve vašich kampaních.

Vyberte si, s čím chcete poradit, která data vašich kampaní zlepšit a které novinky vás zajímají.

Zeptejte se...

Školení

Vyberte si z nabídky našich školení, nejsou omezená platformou, mohou být pojatá obecně ale i přesně zacílená na vaše potřeby. Místo školení nerozhoduje.

- obecné školení
- školení na míru
- on-line školení

Nabídka školení

Technická podpora

Pracovníci naší technické podpory jsou vám ochotni kdykoli poradit s vašimi dotazy. Ať již se týkají vlastního nastavení nebo jeho kontroly.

Jsme vám k dispozici on-line - e-mail, instant messaging - i prostřednictvím telefonu.