Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Blog / Knowledge base

Aktualizace: 3. srpen 2020

Akce v Mailocatoru

Ovládání Mailocatoru pomocí Akcí otevírá řadu možností pro modelování vašich kampaní

Co jsou Akce?

Akce jsou jednoduchá volání Mailocatoru, za účelem dokončení interakce uživatele - typicky zavření nebo odeslání okna.
Akce je navíc možné řetězit, tedy například zajistit, aby se po úspěšném odeslání formuláře okno samo zavřelo za zvolený počet vteřin.

Akce je možné zapisovat přímo do zdrojového kódu nebo uživatelsky v Designeru.Jak se spouští?

Akce se navazují na eventy javascriptu, zpravidla onclik na tlačítkách a obrázcích.
Pro zpracování formuláře se akce svazují s událostí onsubmit

Při zápisu do zdrojového kódu je třeba k události přidat volání akce mailocator.action.do() a do závorky specifikovat jednu nebo více akcí.

Například pro zavření okna lze k HTML elementu přidat akci close následujícím zápisem:
onclick="mailocator.action.do('close')"


Přidání Akce v Designeru

Vyberte element
V paletě zvolte symbol pro Akce (Event)
Zvolte akci a potvrďte kliknutím na tlačítko "Přidat akci"
Řetězení Akcí

Akce lze libovolně řetězit, mezi jednotlivé akce se vkládá znak "pipe" |.

Například akce "odešli obsah formuláře a po třech vteřinách zavři pop-up" vypadá takto:
onclick="mailocator.action.do('subscribe|close:3')"Přehled podporovaných Akcí

Přehled podporovaných Akcí pro jednotlivé objekty (pop-upy, notifikace, ...) se může lišit.

Platný seznam včetně správných parametrů můžete získat v Scénářích v rozbalovací nabídce konkrétního objektu, například pro pop-up se zobrazí následující seznam akcí:Abecední přehled Akcí:


campaignID:[int] vynutí spuštění podle čísla kampaně (alias k triggerID)

close zavře aktuální objekt a tento objekt už nebude dále zobrazován

close:[int] zavře aktuální objekt za počet vteřin

closeID:[int] zavře objekt definovaný identifikátorem kampaně X (například z externího skriptu apod.)

closeCampaign:[string] zavře objekt definovaný typem kampaně (například 'POPUP')

consent potvrzení souhlasu s cookies (cookie consent)

destroySession odstraní session uživatele včetně cookies (dojde k anonymizaci)

disable vypne engine Mailocatoru pro danou session uživatele

disableID:[int] vypne kampaň definovanou jejím identifikátorem

displayID:[int] vynutí zobrazení designu s požadovaným id (id designu je možné získat v Designeru v nabídce Vlastnosti) Funkce odebraná od verze snippetu 4.0

enable zapne engine Mailocatoru pro danou session uživatele, pokud byl engine vypnutý akcí disable

expand rozbal objekt CTA nebo FEEDBACK na plnou velikost

feedback odeslání a uložení výsledků dotazníku zpětné vazby

ga:[string] odešle specifikovaný event do Google Analytics

hide odstraní objekt ze stránky, objekt ale může být znovu zobrazený (narozdíl od close)

nextstep pokud je v Designeru vytvořen vícekrokový pop-up, posune uživatele na další krok v řadě

nexstep:[int] posune uživatele na krok definovaný pořadovým číslem zobrazeným v Designeru (zpět nebo vpřed)

reset obnoví nastavení session do původní podoby, jako by uživatel neprovedl žádnou akci a nedošlo ke konverzi

setCampaign:[string] zavolá kampaň podle názvu pro použití v dalších akcích, které jsou volané z externích skriptů.
Např. mailocator.action.do(setCampaign:popup|close) přepne kontext kampaně na POPUP a zavře právě otevřený pop-up, pokud existuje.

setval:[input_name],[input_value] nastaví hodnotu inputu, vybere radio nebo checkbox pomocí setval:[checkbox_name]

subscribe odešle formulář ke zpracování

subscribe:1 odešle formulář ke zpracování a nečeká na výsledek

url:[url] přejdi na specifikovanou URL adresu

validate reálná validace platné e-mailové adresy, odhalení překlepů apod.
Validace musí být zapnutá v Nastavení Mailocatoru, jinak je každá syntakticky správná adresa považovaná za validní.

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

SOUVISEJÍCÍ

Tagy pro nahrazení obsahu

Propisování libovolných polí do obsahu kampaní, včetně ovlivnění jmen CSS tříd, lze v Mailocatoru udělat několika způsoby.

Akce setval – změna hodnot ve formulářích Mailocatoru

Pro dynamické změny výchozí hodnoty v pop-upech lze použít akci setval

Automatické opravy překlepů v e-mailových adresách

Mailocator dokáže na základě strojového učení opravit řadu běžných překlepů v e-mailové adrese a upozornit na ně uživatele.

Změny v importu slevových kódů od 1. 12. 2020

Pokud používáte v Mailocatoru slevové kódy, prosím, věnujte pozornost následující informaci

E-mailing: Fénix, který povstal z popela

Pokud byste se v roce 2009 zeptali marketingových specialistů na budoucnost e-mailingu, nepochybně by řada odpovědí předvídala ústup ze slávy a nevalnou perspektivu.

Losování náhodného slevového kódu

Potřebujete losovat náhodnou výhru anebo kód ke gamifikačnímu pop-upu? Mailocator umožňuje jednoduše nastavit pravděpodobnost na setinu procenta, náhodně vybrat výhru a doručit ji do e-mailového nástroje.

Stojíte na začátku?

Individuální poradenství

Nevíte, jak zlepšit výsledky vašich kampaní, anebo máte pochybnosti o efektivitě vaší práce? Rádi vám poradíme přímo s vašimi daty a ve vašich kampaních.

Vyberte si, s čím chcete poradit, která data vašich kampaní zlepšit a které novinky vás zajímají.

Zeptejte se...

Školení

Vyberte si z nabídky našich školení, nejsou omezená platformou, mohou být pojatá obecně ale i přesně zacílená na vaše potřeby. Místo školení nerozhoduje.

- obecné školení
- školení na míru
- on-line školení

Nabídka školení

Technická podpora

Pracovníci naší technické podpory jsou vám ochotni kdykoli poradit s vašimi dotazy. Ať již se týkají vlastního nastavení nebo jeho kontroly.

Jsme vám k dispozici on-line - e-mail, instant messaging - i prostřednictvím telefonu.