Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Blog / Knowledge base

Aktualizace: 3. srpen 2020

Akce v Mailocatoru

Ovládání Mailocatoru pomocí Akcí otevírá řadu možností pro modelování vašich kampaní

Co jsou Akce?

Akce jsou jednoduchá volání Mailocatoru, za účelem dokončení interakce uživatele - typicky zavření nebo odeslání okna.
Akce je navíc možné řetězit, tedy například zajistit, aby se po úspěšném odeslání formuláře okno samo zavřelo za zvolený počet vteřin.

Akce je možné zapisovat přímo do zdrojového kódu nebo uživatelsky v Designeru.Jak se spouští?

Akce se navazují na eventy javascriptu, zpravidla onclik na tlačítkách a obrázcích.
Pro zpracování formuláře se akce svazují s událostí onsubmit

Při zápisu do zdrojového kódu je třeba k události přidat volání akce mailocator.action.do() a do závorky specifikovat jednu nebo více akcí.

Například pro zavření okna lze k HTML elementu přidat akci close následujícím zápisem:
onclick="mailocator.action.do('close')"


Přidání Akce v Designeru

Vyberte element
V paletě zvolte symbol pro Akce (Event)
Zvolte akci a potvrďte kliknutím na tlačítko "Přidat akci"
Řetězení Akcí

Akce lze libovolně řetězit, mezi jednotlivé akce se vkládá znak "pipe" |.

Například akce "odešli obsah formuláře a po třech vteřinách zavři pop-up" vypadá takto:
onclick="mailocator.action.do('subscribe|close:3')"Přehled podporovaných Akcí

Přehled podporovaných Akcí pro jednotlivé objekty (pop-upy, notifikace, ...) se může lišit.

Platný seznam včetně správných parametrů můžete získat v Scénářích v rozbalovací nabídce konkrétního objektu, například pro pop-up se zobrazí následující seznam akcí:Abecední přehled Akcí:


campaignID:[int] vynutí spuštění podle čísla kampaně (alias k triggerID)

close zavře aktuální objekt a tento objekt už nebude dále zobrazován

close:[int] zavře aktuální objekt za počet vteřin

closeID:[int] zavře objekt definovaný identifikátorem kampaně X (například z externího skriptu apod.)

closeCampaign:[string] zavře objekt definovaný typem kampaně (například 'POPUP')

consent potvrzení souhlasu s cookies (cookie consent)

destroySession odstraní session uživatele včetně cookies (dojde k anonymizaci)

disable vypne engine Mailocatoru pro danou session uživatele

disableID:[int] vypne kampaň definovanou jejím identifikátorem

displayID:[int] vynutí zobrazení designu s požadovaným id (id designu je možné získat v Designeru v nabídce Vlastnosti) Funkce odebraná od verze snippetu 4.0

enable zapne engine Mailocatoru pro danou session uživatele, pokud byl engine vypnutý akcí disable

expand rozbal objekt CTA nebo FEEDBACK na plnou velikost

feedback odeslání a uložení výsledků dotazníku zpětné vazby

ga:[string] odešle specifikovaný event do Google Analytics

hide odstraní objekt ze stránky, objekt ale může být znovu zobrazený (narozdíl od close)

isConverted označí splnění konverzního cíle u konkrétní kampaně

nextstep pokud je v Designeru vytvořen vícekrokový pop-up, posune uživatele na další krok v řadě

nexstep:[int] posune uživatele na krok definovaný pořadovým číslem zobrazeným v Designeru (zpět nebo vpřed)

reset obnoví nastavení session do původní podoby, jako by uživatel neprovedl žádnou akci a nedošlo ke konverzi

setCampaign:[string] zavolá kampaň podle názvu pro použití v dalších akcích, které jsou volané z externích skriptů.
Např. mailocator.action.do(setCampaign:popup|close) přepne kontext kampaně na POPUP a zavře právě otevřený pop-up, pokud existuje.

setval:[input_name],[input_value] nastaví hodnotu inputu, vybere radio nebo checkbox pomocí setval:[checkbox_name]

subscribe odešle formulář ke zpracování

subscribe:1 odešle formulář ke zpracování a nečeká na výsledek

toClipboard:from_element zkopíruje do schránky obsah elementu definovaného parametrem from_element - pomocí id #id nebo třídou .classname existujícího elmentu

url:[url] přejdi na specifikovanou URL adresu

validate reálná validace platné e-mailové adresy, odhalení překlepů apod.
Validace musí být zapnutá v Nastavení Mailocatoru, jinak je každá syntakticky správná adresa považovaná za validní.

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

SOUVISEJÍCÍ

Spuštění kampaně po najetí kurzorem nebo dotykem na konkrétní místo ve stránce

Označte místo, které spustí kampaň ve chvíli, kdy na něj uživatel umístí kurzor nebo se jej dotkne na dotykovém zařízení

Rozesílejte e-maily profesionálně: s přesným trackingem a segmentací

Špičkový e-mailingový nástroj nabízí maximální doručitelnost, přesnou segmentaci a vysokou míru automatizace.

Zkopírování dárkového kódu do clipboardu

Propisování libovolných polí do obsahu kampaní, včetně ovlivnění jmen CSS tříd, lze v Mailocatoru udělat několika způsoby.

Mailocator Events

Pomocí událostí můžete chytře řídit sled kampaní v celém workflow scénáře a zobrazovat mnohem relevantnější a přesně cílený obsah v reálném čase.

Notifikace

Nastavení zobrazení notifikací ve vašich stránkách pomocí Mailocatoru

Zpracování formuláře (kampaně) vložené do stránky

Jak na odeslání dat z formuláře umístěného ve vašich stránkách do Mailocatoru?

Stojíte na začátku?

Individuální poradenství

Nevíte, jak zlepšit výsledky vašich kampaní, anebo máte pochybnosti o efektivitě vaší práce? Rádi vám poradíme přímo s vašimi daty a ve vašich kampaních.

Vyberte si, s čím chcete poradit, která data vašich kampaní zlepšit a které novinky vás zajímají.

Zeptejte se...

Školení

Vyberte si z nabídky našich školení, nejsou omezená platformou, mohou být pojatá obecně ale i přesně zacílená na vaše potřeby. Místo školení nerozhoduje.

- obecné školení
- školení na míru
- on-line školení

Nabídka školení

Technická podpora

Pracovníci naší technické podpory jsou vám ochotni kdykoli poradit s vašimi dotazy. Ať již se týkají vlastního nastavení nebo jeho kontroly.

Jsme vám k dispozici on-line - e-mail, instant messaging - i prostřednictvím telefonu.